Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου – CMS

Ο δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic websites) αποτελούν τον πιο δημοφιλή τύπο των σύγχρονων ιστοσελίδων. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα που δίνουν στον “ιδιοκτήτη” τους να διαχειρίζεται το περιεχόμενο τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (content management system, CMS) έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας και μπορείτε να το εμπλουτίζετε και να το τροποποιείτε όπως επιθυμείτε εσείς, διατηρώντας το πάντοτε ανανεωμένο. Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα οφέλη που προσφέρει ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Αναλαμβάνουμε

 • Εγκατάσταση WordPress CMS
 • Παραμετροποίηση WordPress CMS
 • Ανάπτυψη WordPress Plugins – Widgets

Δυνατότητες WordPress CMS

 • Πολυγλωσσικό περιβάλλον διαχείρισης (προεγκατάσταση: ελληνικά, αγγλικά).
 • Προσθήκη, Διαγραφή, Τροποποίηση κειμένου.
 • Προσθήκη, Διαγραφή, Τροποποίηση εικόνων και γραφικών.
 • Προσθήκη, Διαγραφή, Τροποποίηση μενού πλοήγησης.
 • Προσθήκη, Διαγραφή, Τροποποίηση σελίδων, προϊόντων και κατηγοριών προϊόντων.
 • Εύκολο ανέβασμα μέσα από εύχρηστο γραφικό περιβάλλον αρχείων, όπως pdf κ.α.
 • Δυνατότητα αλλαγής πολλαπλών στοιχείων.
 • Περιβάλλον εργασίας που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το διάσημο Microsoft Word, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το χειρισμό του.
 • Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής ή μετακίνησης στοιχείων, π.χ. κείμενα από ένα σημείο της ιστοσελίδας σε άλλο.
 • Διαχείριση χρηστών με πολλαπλά δικαιώματα.
 • Διαχείριση χαρακτηριστικών ασφαλείας ιστοσελίδων (Ημερομηνία δημοσίευσης, Ενεργή ημερομηνία, Έγκριση δημοσίευσης από εξουσιοδοτημένο χρήστη κ.α.)
 • Ιστοσελίδες φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης με διαχείριση Meta Tags (Τίτλος, Περιγραφή και Λέξεις Κλειδιά) ανά κατηγορία με σκοπό να συσχετίζεται η ιστοσελίδα με αυτές τις περιγραφές στις μηχανές αναζήτησης.
 • Αυτόματη δημιουργία Meta Tags φιλικών προς όλα τα πρότυπα των μηχανών αναζήτησης.
 • Εργαλεία για την ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα του Google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.
 • Αναζήτηση στο περιεχόμενο.
Κάντε μία αίτηση προσφοράς