Ιστοσελίδα με βάση το πρότυπο WCAG 2.0

Η Webable διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ. Με την ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.

Ταυτόχρονα με τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ που χρησιμοποιούμε καλύπτουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ιστοσελίδες που αναπτύσσουμε είναι πιστοποιημένος σε επίπεδο ΑΑΑ (Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Πρότυπο WCAG 2.0

Σας προσφέρουμε εγγυημένη συμμόρφωση της ιστοσελίδας σας με το πρότυπο WCAG 2.0, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για να μπορέσετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας φιλική προς τα ΑμΕΑ.

Πως ικανοποιείται το WCAG 2.0;

 • Εναλλακτικά κειμένου (Text Alternatives): Παρέχει εναλλακτικά κειμένου για οποιοδήποτε μη κειμενικό περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει σε μορφές που χρειάζονται οι χρήστες όπως μεγάλες εκτυπώσεις, σύστημα Μπράιγ, ομιλία, σύμβολα ή πιο απλή γλώσσα.
 • Μέσα που βασίζονται στον χρόνο (Time based Media): Παρέχει εναλλακτικές για μέσα που βασίζονται στο χρόνο
 • Προσαρμόσιμο (Adaptable):Δημιουργεί περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφοριών ή δομής.
 • Ευδιάκριτο (Distinguishable): Διευκολύνει τους χρήστες να δουν και να ακούσουν περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου.
 • Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου (Keyboard Accessible): Παρέχει όλες τις λειτουργίες από το πληκτρολόγιο.
 • Επαρκής χρόνος (Enough time): Παρέχει αρκετό χρόνο στους χρήστες να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.
 • Κρίσεις (Seizures): Δεν σχεδιάζει το περιεχόμενο με τρόπο που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί κρίσεις.
 • Δυνατότητα πλοήγησης (Navigable): Παρέχει βοήθεια στους χρήστες για την πλοήγηση την εύρεση περιεχομένου και τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης τους.
 • Ευανάγνωστο (Readable): Κάνει το κειμενικό περιεχόμενο ευανάγνωστο και κατανοητό.
 • Προβλέψιμο (Predictable): Κάνει τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους.
 • Βοήθεια εισαγωγής δεδομένων (Input Assistance): Βοηθάει τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν λάθη.
 • Συμβατό (Compatible): Μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ για ΕΣΠΑ

Η εταιρία μας καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Οι Ιστοσελίδες ΑμεΑ που αναπτύσσουμε, σας παραδίδονται με πλήρη τεχνική έκθεση καθώς και έλεγχο με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ελέγχου συμμόρφωσης.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας σας δεν θα βλέπουν τίποτα το διαφορετικό πέρα από μία μικρή και διακριτική μπάρα που θα τοποθετηθεί στα αριστερά της ιστοσελίδας σας. Πέρα από αυτό τίποτα άλλο δεν θα είναι ορατό στον απλό χρήση καθώς οι περισσότερες αλλαγές που γίνονται τόσο σε σελίδες ήδη υπάρχουσες που τώρα συμμορφώνονται ή σε σελίδες που εξ αρχής δημιουργούνται και συμμορφώνονται, είναι πάνω στο κώδικα και είναι ορατές από τους προγραμματιστές και τις εφαρμογές που σαρώνουν την ιστοσελίδα ώστε να τη μεταφράσουν στη μορφή που απαιτεί κάθε χρήστης με αναπηρία.

Η μπάρα που θα προστεθεί στα αριστερά θα βοηθάει ένα μεγάλο εύρος ατόμων με αναπηρία, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να μεγαλώσει τα γράμματα της ιστοσελίδας σας, να αλλάξει το χρωματισμό και την αντίθεση των χρωμάτων καθώς και να την κάνει ασπρόμαυρη, όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κάντε μία αίτηση προσφοράς
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση