Διαχείριση Συντήρηση Ιστοσελίδων

Συντήρηση ιστοσελίδων

 • Έλεγχος ταχύτητας της ιστοσελίδας.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας συνδέσμων – link.
 • Έλεγχος της ιστοσελίδας μετά από κάθε αλλαγή.
 • Πλήρες back up της ιστοσελίδας σας.
 • Ανανέωση περιεχομένου εντός 24-48 ωρών.

Διαχείριση δυναμικής ιστοσελίδας

 • Προσθήκη περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, νέα, προσφορές, προϊόντα κτλ).
 • Βελτιστοποίηση γραφικών, φωτογραφιών και κώδικα CSS και XHTML.

Εισαγωγή περιεχομένου σε ιστοσελίδα

 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών.
 • Ψηφιοποίηση και οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων.
 • Εισαγωγή περιεχομένου σε δυναμική ή στατική ιστοσελίδα.
 • Εισαγωγή προϊόντων σε ηλεκτρονικό κατάστημα (φωτογραφίες, περιγραφή κτλ).
 • Παράδοση σε ψηφιακή μορφή του περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε.
Κάντε μία αίτηση προσφοράς