Δημοσίευση ισολογισμών για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Δόθηκε παράταση έως 10 Ιουλίου για την δημοσίευση των εταιρικών ισολογισμών. Καθώς δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες μπορείτε να αναρτήσετε τον ισολογισμό σας στο διαδίκτυο.

Δημοσιεύοντας τον ισολογισμό της εταιρίας στο διαδίκτυο είστε νομικά καλυμμένοι ως προς την υποχρέωση δημοσίευσης του ισολογισμού της εταιρίας σας σύμφωνα με σχετικό άρθρο του ν.4072/2012. (αρκεί να δηλωθεί η διεύθυνση της ιστοσελίδας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.).

Παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα αποφεύγοντας τις υπερτιμημένες δημοσιεύσεις σε έντυπα μέσα ενημέρωσης (οικονομικές εφημερίδες) και έχετε το πλεονέκτημα ότι κατασκευάζετε μία εταιρική ιστοσελίδα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος!

Η ανάρτηση των ισολογισμών και ανακοινώσεων από 1/7/2012 μπορεί να γίνεται σε δική σας ιστοσελίδα, σύμφωνα με το νόμο και να καλύπτει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται.

Χαρακτηριστικά πακέτου

  • Δικό σας όνομα www._____.gr
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας
  • Λογαριασμοί email
  • Απεριόριστη Δημοσίευση Ισολογισμών Εταιρείας
  • Φιλοξενία – Τεχνική υποστήριξη για 1 έτος
Κάντε μία αίτηση προσφοράς